Kako funkcioniše skeniranje objekata za potrebe 3D štampe?


Hardver Računari Softver Tech

3D skeniranje

Skeniranje objekata za potrebe 3D štampe je proces analize objekta iz stvarnog sveta, kojom se prikupljaju svi podaci i koja služi da bi se ponovo kreirao njegov oblik i izgled. Zahvaljujući ovom procesu, objekat može postati 3D model, ali može koristiti i za rekonstrukciju, analizu i simulaciju ideja. Ova vrsta skeniranja je dodatni način za generisanje modela, a sve to se može koristiti za 3D štampanje. Postoje različite mašine i metode za skeniranje objekata ovom metodom, ali postoje i različiti načini da se napravi digitalna verzija nekog stvarnog objekta.

Postoji mnogo različitih metoda, ali najčešće se koristi lasersko 3D skeniranje. Svakako, izbor same tehnike biće napravljen u zavisnosti od potreba vašeg projekta. Ovo je svakako najčešća i najkorišćenija tehnika ove vrste skeniranja. Digitalno snimanje oblika objekta se vrši pomoću laserske svetlosti da bi se dobio digitalni prikaz stvarnog objekta. Ovi skeneri su u stanju da mere detalje i snimaju slobodne forme objekta kako bi se dobile veoma precizne informacije.

Omogućava dobijanje merenja i podataka tamo gde je to nemoguće dobiti tradicionalnim metodama. Skener koji koristi lasersko svetlo ponaša se kao kamera: može da uhvati samo ono što je u njegovom vidnom polju.

Kako izgleda sam proces 3D skeniranja?

Sam proces skeniranja obično se obavlja u profesionalno opremljenim studijima, koji imaju kontrolisane uslove. Sve ovo je važno kako bi se dobio maksimalan kvalitet modela koji se skenira. Kada je u pitanju 3D skeniranje većih objekata ili postoje neki drugi faktori koji utiču na sam proces transporta objekta do prostora za skeniranje, postoji i opcija 3D skeniranja van studija, odnosno na terenu. Vrši se odvajanje samog procesa snimanja predmeta na terenu i kasnije softverske obrade tako dobijenih snimaka. Obrada napravljenih snimaka se vrši sofisticiranim algoritmima i softverskim alatima koji stvaraju model, odnosno preciznu virtuelnu kopiju realnog objekta.

Modeli koji se naprave na ovaj način su veoma složeni, sa velikim brojem detalja koji oslikavaju stvaran oblik predmeta sa svim nepravilnostima, pa čak i oštećenjima, ukoliko ih ima. Kako bi se omogućila primena, potrebno je uprostiti tako dobijen 3D model, a kao posebna usluga, postoji mogućnost izrade parametarskog 3D modela. Tehnologija poslednje generacije koja se koristi, u mogućnosti je da istovremeno zabeleži i teksturu u boji samog objekta. Računarski 3D model, koji je napravljen na ovaj način, beleži sve karakteristike objekta.

Gde se sve mogu koristiti skenirani objekti?

Kako ova vrsta skeniranja beleži i najmanje detalje objekata koji se skeniraju, oni mogu imati široku upotrebu u raznim oblastima. Ovi 3D skeneri omogućavaju upotrebu modela u industriji specijalnih efekata, animacijama, računarskim igrama, ali i umetnosti. Može se koristiti i za pravljenje kataloga umetničkih i muzejskih primeraka. Modele koje pravimo pomoću 3D skenera, takođe možemo izraditi 3D štampom, i to u punom koloru. Svakako, ova vrsta skeniranja može pomoći u obnovi kulturnih objekata, kako bi se nanovo oživela kulturna baština nekog naroda.

Skeniranje koje se vrši za 3D štampu otvara nove mogućnosti u dizajnu, reprodukciji i oživljavanju objekata, što doprinosi sve većoj popularnosti ovakve upotrebe skenera. Ova tehnologija pruža preciznost, ali omogućava i kreativnost u samom procesu štampe, i na taj način doprinosi stvaranju objekata na onaj način kako su oni izgledali ili izgledaju u stvarnom svetu.Komentari

Vaše ime i prezime *


Vaše e-mail *


Vaš komentar *Srodni tekstovi: