Kako se štiti intelektualna svojina?


Online poslovanje

Očekivano je da svako svoje delo čovek ima želju na najbolji mogući način da zaštiti, mada to u suštini može da učini samo ako se to tretira kao intelektualna svojina i ako poznaje pravni postupak zaštite. Ali mnogi ljudi nisu ni upoznati sa time šta sve može da bude predmet zaštite i kako uopšteno celokupan postupak izgleda, pa čak nisu upućeni ni u to da određeno delo može da bude tretirano kao intelektualna svojina. 

U principu, pojedinac teško da može samostalno da prođe kroz celokupan postupak zaštite intelektualne svojine. Svakako su advokati u tom slučaju neizbežni i to isključivo oni, čija specijalnost jeste zaštita intelektualne svojine, jer taj proces može da traje prilično dugo, a može da bude i vrlo zahtevan. 


Intelektualna svojina - definicija


Tvorevina ljudskog uma i duha se smatra intelektualnom svojinom i upravo ona bi trebalo da bude zaštićena. 

Jednostavno rečeno, praktično sve ono što čovek stvori, može da se tretira kao njegova intelektualna svojina, ali samo ako bude zaštićena. U našoj zemlji konkretno je nadležna institucija Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije koji sprovodi postupak zaštite, a nakon što advokati ili druga ovlašćena lica predaju relevantnu dokumentaciju. 

Svakako treba pomenuti i da takozvana intelektualna prava važe za svakoga, kao i sva ostala takozvana apsolutna prava.


Šta je autorsko pravo?


Pod pojmom autorskog dela se prema definiciji smatra duhovna tvorevina individue, koja može biti kako na polju umetnosti, nauke i književnosti, tako isto i u okviru muzike. Sem toga, autorsko delo je vezano i za dela u oblasti arhitekture, zatim audio - vizuelna i govorna dela, a važi i u obrazovnim prezentacijama, kao i u tehničkim i naučnim. 

Da kažemo to na jednostavniji način, autorsko delo može biti neki književni tekst, zatim članak ili studija, kao i računarski program, filmska dela, govori, te planovi, skice i nacrti, kao i izgrađeni objekti, fotografska dela i grafikoni, nalazi veštaka, ali isto tako i mnoga druga dela koja su vezana za pomenute oblasti. 

Ukoliko predstavljaju individualne duhovne tvorevine, početak dela, zatim nezavršeno delo, ali i naslov i drugi sastavni delovi se smatraju autorskim delom i podležu zaštiti autorskih prava. 

Sa druge strane, koncepti, radne metode, ideje, načela i matematičke operacije, kao i službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva, te politički govori i svi oni govori koji su održani u toku sudskih rasprava, zatim sve vrste vesti koje su namenjene za objavljivanje u štampi, potom umetničke i narodne književne umotvorine svakako se ne mogu smatrati autorskim delom i ne podležu nikakvoj zaštiti. Takođe treba pomenuti i to da postoje i prava srodna autorskom pravu, a koja takođe u određenim slučajevima podležu adekvatnoj zaštiti. 


Zaštita intelektualne svojine je vrlo važna 


Mada mnogi ljudi u tom pravcu baš i ne razmišljaju puno, te su im možda skupi advokati koji će biti zaduženi za sprovođenje postupka za zaštitu intelektualne svojine, moraju znati da se to na dugoročnom planu sigurno isplati. 

Međutim, mnogi prosto ili nemaju novca da u postupak zaštite ulažu ili jednostavno ne žele da se uopšte time bave, mada bi bez ikakve sumnje trebalo o tome da razmisle, posebno ako imaju šta da zaštite kao intelektualnu svojinu.
Komentari

Vaše ime i prezime *


Vaše e-mail *


Vaš komentar *

Vladimir Radakovic Radak
26.03.2019
Ovo je komentar za probuSrodni tekstovi: