Online engleski za decu – prednosti savremenog način učenja stranog jezika


Vesti

Možemo reći da je učenje engleskog jezika dugoročna investicija u budućnost. Poznavanje engleskog jezika predstavlja temelj za školovanje i usavršavanje, za profesionalno iskustvo i napredovanje, a svakako olakšava i svakodnevni život. 

Značaj poznanja stranih jezika, pre svega engleskog jezika, sve više prepoznaju i roditelji male dece koji se odlučuju da svoju decu upisuju na strane jezike od najranijeg uzrasta. Škole engleskog za decu postoje dugi niz godina, a poslednjih nekoliko godina sve veća pažnja se poklanja engleskom za decu online. U nastavku teksta Vam pružamo osnovne informacije o online engleskom za decu. 


Kako se organizuje online engleski za decu?

Smart telefon, laptop, tablet ili kompjuter sa kamerom i mikrofonom, kao i pristup internetu su potrebni da bi se pristupilo času engleskog jezika za decu online. Časovima se priključuje uz pomoć aplikacija koje obezbedjuju vizuelnu i glasovnu interakciju između profesora i učenika, a časovi se održavaju u nekoliko termina. Izbor termina omogućuje vašem detetu da časove stranog jezika uskladi sa drugim nastavnim i vannastavnim aktivnostima i obavezma. Online engleski za decu je dostupan tokom cele godine, što znači da ga vaše dete može pogađati tokom školske godine ili tokom raspusta, kada ima manje obaveza. 

Engleski za decu online predstavlja vid edukacije koji se realizuje u grupama koje imaju nekoliko učenika. Grupe se formiraju prema stepenu predznanja, zrelosti deteta i spremnosti za usvajanje novog jezika a ne prema uzrastu deteta isključivo. Pored grupne nastave, nastava može biti individualna ili u paru, u zavisnosti od želja deteta, roditelja ili staratelja deteta. Vid nastave zavisi od procene profesora i roditelja, odnosno staratelja koji oblik nastave je najbolji za dete i na koji način će najlakše savladati osnove engleskog za decu.


Online engleski za decu sprovode edukovani profesori koji su posvećeni svakom detetu

Nastavu izvode stručni i motivisani profesori odnosno predavači engleskog za decu koji su se posvetili radu sa decom i razvili su metodologiju rada koja će pomoći svakom detetu da savlada ovaj strani jezik. Oni ne zaboravljaju to da su sva deca različita zbog čega neguju individualni pristup svakom detetu kako bi odgovorili na sve želje, potrebe i potencijale koje svako dete nosi sa sobom. 

Profesori će Vas izveštavati o napretku vašeg deteta za vreme trajanja škole engleskog jezika za decu online, bićete detaljno upoznati sa postignutim uspecima ili o potrebi za dodatnim radom kod kuće kako bi se postigli što bolji rezultati i dete što lakše usvajalo novi jezik. 


Kroz igru deca aktivno koriste engleski jezik

Engleski za decu online preferira učenje kroz igru, pesmu, ples i glumu, držeći se daleko od učenja reči i gramatičkih pravila napamet. Učenje se bazira na nizu interaktivnih radionica i aktivnosti, koriste se priče, slagalice, crtani filmovi kako bi se deca zainteresovala za učenje engleskog jezika i razvila sve jezičke veštine: govor, pisanje, čitanje i slušanje. Kroz engleski za decu  online učenici povezuju slike sa zvukovima, prepričavaju i oponašaju dijaloge, susreću se sa različitim knjigama i na taj način spontano usvajaju pravilan izgovor i gramatička pravila i uče da aktivno koriste jezikKomentari

Vaše ime i prezime *


Vaše e-mail *


Vaš komentar *Srodni tekstovi: